Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Ari Eriksson Oy Toimisto: Höyläämötie 10, 90820 Kello Postiosoite: Praavantie 125, 91100 Ii Sami Eriksson 0400 – 991 329 [email protected]  

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Heli Eriksson 040 481 3551 [email protected]  

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään laskutukseen, asiakkaiden tiedottamiseen, palveluidemme markkinointiin ja muuhun yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa.  

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaiden perustiedot: etu- ja sukunimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja työpaikan osoitteen. Henkilöasiakkailtamme tallennamme kotiosoitteen.  

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas tai asiakkaan edustama yritys luovuttaa meille itse tietojaan esimerkiksi asiakastapaamisissa, puhelimitse tai sähköpostitse.  

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja tarvittavan takuuajan verran. Takuuaika on 24 kuukautta.  

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme luovuta asiakkaiden tietoja muualle.  

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään projektinhallintajärjestelmässä ja puhelimissa. Puhelimet ja projektinhallintajärjestelmä ovat salasanalla suojattuja.  

Rekisteröidyn yleiset oikeudet

Jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa ja vaatia henkilörekisterissä olevan väärän tiedon korjausta.  

Muut rekisteröidyn oikeudet

Henkilöllä on oikeus tulla unohdetuksi ja pyytää häntä koskevien tietojen poistoa. Pyynnön voi lähettää yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen: [email protected] Rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt voi lähettää yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen: [email protected]